NOWOŚCI| O NAS| REGULAMIN| KONTAKT| KOSZYK| REJESTRACJA| LOGOWANIE| BLOG

ŁAŃCUSZKI / RODOWANE / POZŁACANE / BIŻUTERYJNE /

REGULAMIN

Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.lancuszkisrebrne.pl, prowadzony jest przez firmę Goldpak 2, Agnieszka Pawińska-Lesińska, al gen Chruściela 90 NIP 952-177-81-61

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Działalność prowadzona jest na terenie Polski.

 3. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.

 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na, podany podczas rejestracji konta w sklepie, adres e-mail wiadomość dotyczącą zamówienia.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulamin.

 6. Do zakupów w sklepie internetowym lancuszkisrebrne.pl upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 7. Na zakupione towary wystawiamy faktury VAT

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zarejestrowanie konta w sklepie lancuszkisrebrne.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę Goldpak 2, Agnieszka Pawińska-Lesińska. prowadzącą sklep lancuszkisrebrne.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

 2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług. Dane teleadresowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator hurtowni internetowej lancuszkisrebrne.pl

 4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz na stronie www.lancuszkisrebrne.pl

 2. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w ciągu trzech dni roboczych.

 3. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja Regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, czyli podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez Klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Formularz zamieszczony jest na stronach hurtowni internetowej www.lancuszkisrebrne.pl . Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest ceną orientacyjną i może ulec korekcie, z uwagi na zmiany cen surowca na giełdach światowych jaki i charakterystyki procesu produkcji, który dopuszcza niewielkie odchylenia od wzorcowych wag. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.

 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

IV. CZAS WYSYŁKI, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

 1. Po złożeniu zamówienia Klient jest powiadamiany o proponowanym terminie realizacji W przypadku gdy nie akceptuje proponowanego terminu może anulować zamówienie w dniu w który otrzymał informację o terminach realizacji. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 2. W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przelewem na konto bankowe firmy lub gotówką przy odbiorze paczki

V. REKLAMACJE, GWARANCJE

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie lancuszkisrebrne.pl są fabrycznie nowe

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u dystrybutora produktu

 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ukryte lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu wraz z dokumentem zakupu.

 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres sklepu lancuszkisrebrne.pl , al gen Chruściela 90. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie dokumentu sprzedaży - faktury.

 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 7. W wyniku zaginięcia przesyłki podczas transportu czas rozpatrywania reklamacji ulega wydłużeniu spowodowane jest to złożeniem stosownych dokumentów

VI. ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

  Jest to możliwe tylko wówczas, gdy:

  • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,

  • produkt zostanie zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym jeśli takie posiadał,

  • do zwracanego produktu zostanie dołączona otrzymana z nim faktura i gwarancja.

  • Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez Zamawiającego konto.

  • Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, niezawierająca dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez metki czy opakowania, zabrudzony) będzie odesłany na koszt Kupującego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Goldpak 2, Agnieszka Pawińska-Lesińska Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

 3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu lancuszkisrebrne.pl.

 4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: biuro@goldpak.pl

ŁAŃCUSZKI| NOWOŚCI| RODOWANE| POZŁACANE| BIŻUTERYJNE| O NAS| REGULAMIN| KONTAKT| KOSZYK| REJESTRACJA| LOGOWANIE| BLOG
KOSZYK:
waga: gr
wartość netto: PLN
rabat: ---%